Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Open Universe

Uttalande 2019-06-14

Dnr 19-048

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Open Universe

Frågeställning:

Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Open Universe inte brutit mot god marknadsföringssed, oaktat att anmälarens adress var införd i NIX adresserat, då ett giltigt skäl angetts till varför aktuellt utskick gjorts

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon fått adresserad direktreklam hemskickad av Open Universe, trots att hon inte har något kundförhållande till företaget och hennes bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat.

Uppgifter från NIX adresserat

Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 17 september 2015.

Företagets uppgifter

Open Universe anlitar företaget Clintelica till att uppdatera de adresser som är anslutna till företagets öppna nät samt att genomföra en adressbearbetning där befintliga kunder tas bort från materialet. Denna bearbetning sker på adressidnivå pga. GDPR.

Clintelica i sin tur använder Itesco för adressuppdateringen och genomför adressbearbetningen själva.

Adressuppdateringens syfte är att koppla adresserna med en boende på hushåll för ett DM-utskick. Adresserna markeras med vilka som har anmält sig till NIX-registret för DM. Företaget ringer inte kunderna så därför görs ingen NIX-markering på TM.

I det utskick som skickades ut i januari har nu en person fått mottaga företagets huvudutskick samt en påminnelse trots att personen är registrerad i NIX registret på DM. I den fil företaget har fått tillbaka så finns ingen markering gjord på denna person. Övriga NIX-markerade personer har tagits bort innan utskick.

Från Open Universe yttrande framgår att Itesco haft en bugg i sitt system som inte rensar från DM-nix. Företaget har satt in resurser för att åtgärda detta och kommer skyndsamt att åtgärda och utvärdera buggen. Företaget har pausat denna tjänst till dess att de vet att buggen är åtgärdad.

DM-nämndens bedömning

Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Det har från utredningen framkommit att en bugg funnits i Itescos system. Detta är även anledningen till att anmälaren, trots sin NIX-spärr, erhållit utskick från företaget. DM-nämnden finner baserat på detta och övriga uppgifter i ärendet att företaget gjort vad man kunnat varför Open Universe inte anses ha agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies