Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat AB

Uttalande 2019-08-08

Dnr 19-067

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat AB

Frågeställning:

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Viasat AB återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Viasat AB ringt henne ett flertal gånger per dag sedan den 18 febrauri 2019. Detta trots att anmälaren uttryckligen meddelat företaget redan från första telefonsamtalet att hon inte vill att företaget återkontaktar henne. Det senaste telefonsamtalet ringdes den 27 februari 2019.

Företagets uppgifter

Då telefonnumret i anmälningen inte finns (förmodlingen en siffra som saknas) så kan inte företaget bekräfta eller dementera i dagsläget att samtalet har ringts. A-numret tillhör Effective Communication. Företaget har försökt få kontakt med personen i anmälan utan framgång för att få fram rätt telefonnummer så man kan utreda vad som hänt samt se till att telefonnnumret spärras.

DM-nämndens bedömning

Skyldighet att respektera en konsuments begäran att inte bli kontaktad samt upprätthålla ett internt spärregister

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta. Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras. Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Viasat AB att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälaren återkontaktats trots tidigare begäran att undslippa framtida kontakt med bolaget har Viasat AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.