Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Apotea AB

Uttalande 2019-08-27

Dnr 19-070

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Apotea AB

Frågeställning:

Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Apotea AB inte respekterat anmälarens spärrbegäran varför företaget agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon vid beställning av produkter hos Apotea AB mottagit reklam i försändelserna. Detta trots att hon den 18 april 2017 begärt att inte få reklam i sina försändelser. Anmälaren har sedan tidigare spärrat sig från all övrig reklam från företaget per e-post.

Företagets uppgifter

Apotea AB har undersökt aktuellt ärende och har nu fått fram att anmälaren handlat hos företaget och vid denna kontakt angett två olika mailadresser. På ingen av dessa mailadresser kan företaget finna att anmälaren har varit i kontakt med företaget och undanbett sig reklam. Företaget kan inte heller finna att det på någon order som inkommit till företaget (18st) har lämnats ett meddelande i kassan om att anmälaren inte önskar reklam i paketen.

Företaget kan givetvis lägga in en spärr på detta så att det gäller för kommande beställningar som läggs hos företaget.

DM-nämndens bedömning

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tillsammans med Data-inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Apotea ABatt effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Ett dylikt spärregister ska gälla all kontakt via den kanal som har blivit spärrad. I aktuellt fall har anmälaren angett att hon mottagit marknadsföringsutskick i försändelserna trots begäran att undslippa detta. Företaget å sin sida menar på att man inte mottagit en sådan begäran. Parternas uppgifter är således motstridiga.

DM-nämnden kan utifrån uppgifterna i ärendet se att anmälaren den 18 april 2017 skickat ett brev till företaget där hon begärt en spärr från reklamutskick i försändelserna. DM-nämnden finner således att företaget inte agerat i linje med hennes spärrbegäran då man fortsatt skicka reklam till anmälaren i försändelserna. Apotea AB har således agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

DM-nämnden ser positivt på företagets vidtagna åtgärder efter aktuellt ärende då man spärrat anmälaren från framtida reklamutskick i försändelserna. Detta är ett agerande i linje med god direktmarknadsföringssed då det medför att inga fler reklamutskick görs till anmälaren.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies