Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fxgm

Uttalande 2019-08-18

Dnr 19-171

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fxgm

Frågeställning:

Skyldighet att respektera begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Fxgm brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att inte tillhandahålla ett tillfredsställande internt spärregister eller att tillräckliga rutiner för detta saknas

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av fxgm i marknadsföringssyfte trots att han tidigare begärt att fxgm ska ta bort honom från företagets ringlista. Det senaste samtalet ringdes den 22 maj 2019.

Företagets uppgifter

Fxgm har angett att resultatet från företagets utredning indikerar att anmälaren, före den 22 maj 2019, aldrig uttryckt muntligen att han inte önskar bli kontaktad av företaget. Vidare, efter samtalet den 22 maj 2019 har anmälaren inte blivit återkontaktad av företaget. Företaget kommer nu att ta bort anmälarens kontaktinformation helt och hållet från företagets databas.

DM-nämndens bedömning

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads­fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

Det åligger därför företaget att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Eftersom anmälaren har kontaktats trots begäran att inte bli kontaktad har företaget inte haft ett tillräckligt fungerande spärrsystem eller att tillräckliga rutiner för detta saknas. Fxgm har därför brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

DM-nämnden ser samtidigt positivt på att företaget nu spärrat anmälaren i företagets register. Detta får anses vara ett agerande i linje med god direktmarknadsföringssed då det medför att inga fler telefonsamtal kommer att genomföras till anmälaren i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.