Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2019-08-31

Dnr 19-174

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att samtalen stred mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom Svenska Postkodlotteriet återkontaktat anmälaren vid flera tillfällen trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon vid upprepade tillfällen blivit kontaktad av Svenska Postkodlotteriet i marknadsföringssyfte trots att hon uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen. Det anmälda telefonsamtalet ringdes den 30 april 2019.

Företagets uppgifter

Svenska Postkodlotteriethar bekräftat att det aktuella telefonsamtalet från Svenska Postkodlotteriet ägde rum den 30 april 2019. Det aktuella telefonsamtalet har ringts av en av företagets leverantörerer av telefonmarknadsföring, Onelund.

Svenska Postkodlotteriet för ett internt spärregister avseende adresserad direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Privatpersoner kan vända sig till företagets kundservice som kan lägga in en spärr eller uppge det direkt i telefonsamtalet med den aktuella säljaren.

Företaget respekterar spärrförfrågningar från konsumenter och man kontrollerar telefonnummer mot NIX-Telefoni. Företagets undersökningar visar att den första och enda kontakten som tagits med anmälaren var den 30 april 2019. Något telefonsamtal har inte inkommit från anmälaren till företagets kundservice med begäran om att inte bli kontaktad. Mot bakgrund av ovanstående menar företaget på att man vidtagit de åtgärder som rimligen kunnat krävas och att företaget därmed inte brutit mot god sed.

DM-nämndens bedömning

Skyldighet att upprätthålla en intern spärregister

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att inte riktar direktreklam till konsument som undanbett sig detta.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Data­inspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnads-fritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför Svenska Postkodlotteriet att effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. Anmälarens och Svenska Postkodlotteriets uppgifter är motstridiga. DM-nämnden fäster dock större tyngd vid anmälarens uppgifter avseende de aktuella telefonsamtalen. DM-nämnden finner därför att Svenska Postkodlotteriet agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies