Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar AB

Uttalande 2019-10-11

Dnr 19-185 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Inglasningar AB

Frågeställning:

Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Nordiska Inglasningar AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom ett SMS-meddelande i direktmarknadsföringssyfte skickats till konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Nordiska Inglasningar AB skickat ett SMS-meddelande till hans mobiltelefon i marknadsföringssyfte, trots att han inte i förväg samtyckt till detta. Det aktuella SMS-meddelandet togs emot den 28 maj 2019.

Företagets uppgifter

Nordiska Inglasningar AB har uppgett att de utöver sin egen verksamhet arbetar med anlitade underleverantörer. Nordiska Inglasningar AB har inte kunnat verifiera hur direktmarknadsföringen gått till eller om direktmarknadsföringen kommer från någon av deras underleverantörer eller från den egna verksamheten men ber om ursäkt för incidenten.

DM-nämndens bedömning

SMS

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil-telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Nordiska Inglasningar AB har inkommit med informationen att de inte kan verifiera hur direktmarknadsföringen gått till och inte heller huruvida marknadsföringen kommer från den egna verksamheten eller från en underleverantör. Nordiska Inglasningar AB har inte visat att de haft anmälarens samtycke till direktmarknadsföringen via sms.

DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen och finner att inget undantag från förbudet att skicka SMS till mobiltelefoner utan samtycke är för handen. DM-nämnden bedömer att Nordiska Inglasningar AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att skicka SMS-meddelandet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies