Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Storuman Energi AB

Uttalande 2019-08-13

Dnr 19-198

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Storuman Energi AB

Frågeställning:

Påstridig marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner Storuman Energi AB brutit mot god sed vid direktmarknadsföring, eftersom företagets agent agerat på ett sätt som med fog uppfattades som aggressivt eller otrevligt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att denne blivit uppringd av en påstridig säljare från Storuman Energi AB. Anmälaren förklarade tydligt att han inte var intresserad men företagets agent fortsatte änodck att argumentera varför anmälaren till slut var tvungen att lägga på. Aktuellt telefonsamtal ringdes den 20 juni 2019.

Företagets uppgifter

Storuman Energi AB har angett att man inte sparat någon ljudfil eller liknande från telefonsamtalet i fråga eftersom detta skulle bryta mot gällande GDPR-lagstiftning. Företaget sparar endast ljudfiler i 30 dagar innan de raderas automatiskt. Eftersom ljudfil inte finns så kan inte företaget kommentera på om säljaren uppträtt korrekt eller inte. Däremot så har företaget kontaktat sina försäljningsorganisationer och förklarat vad som skett och informerat om vikten att följa de branschriktlinjer som finns.

Att anmälaren är missnöjd med företagets sätt att bedriva försäljning är givetvis olyckligt, men företaget uppskattar att det belyses så företaget får möjlighet att förbättra sig.

DM-nämndens bedömning

Påstridigt bemötande

Anmälaren har påstått att företagets agent agerat påstridigt under aktuellt telefonsamtal. Enligt de etiska reglerna för telemarketing till konsumenter som fastställts av Föreningen Kontakta och Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) åligger det företag att säkerställa att dess operatörer agerar ärligt, lyhört och har förståelse för hur konsumenten ska bemötas. Operatören ska vidare vara inriktad på att hjälpa till att lösa eventuella problem som konsumenten har. Detta innebär att det ställs höga krav på en operatör att visa tålamod när konsumenter inte uppfattas vara tillmötesgående.

Utifrån en helhetsbedömning av aktuellt ärende har DM-nämnden lagt större tyngd vid anmälarens beskrivning av aktuell incident och upplevelse av densamma. Baserat på detta finner DM-nämnden att Storuman Energi AB agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Övrig reklam Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.