Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

ATG

Uttalande 2019-08-25

Dnr 19-206

Anmälare:

En konsument

Motpart:

ATG

Frågeställning:

Skyldighet att respektera konsuments begäran och tillhandahålla internt spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att ATG brutit mot god sed vid direktmarknadsföring eftersom företaget återkontaktat anmälaren trots uttrycklig begäran om att undslippa vidare kontakt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att han blivit kontaktad av ATG via SMS i marknadsföringssyfte trots att han till företaget uttryckligen begärt att inte bli kontaktad igen.

Företagets uppgifter

Företaget ger samtliga kunder en möjlighet att tacka nej till reklam via sms. Det är endast de kunder som gett ett aktivt samtycke till marknadsföring via elektronisk kommunikation som får sådan.

Från den 19 februari 2019 fram till den 22 juni 2019 har ett antal kunder, däribland anmälaren, fått reklam via SMS från ATG trots att de meddelat att de inte önskar motta sådan reklam. Efter noggrann felsökning kan ATG konstatera att synkroniseringen mellan ATGs marknadsföringsplattform och den interna datamiljön inte fungerade som den skulle. Felet åtgärdades omedelbart när det upptäcktes och aktuell rutin har setts över för att säkerställa att felet inte uppstår igen. Anmälaren har även fått en ursäkt om det inträffade per sms.

ATG beklagar det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Enligt Artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation åligger det företag att tillförsäkra att man inte skickar direktreklam till konsument som undanbett sig utskick.

Vidare har Swedish Direct Marketing Association (Swedma) tillsammans med Datainspektionen utarbetat ”Regler för användning av personuppgifter mm vid direktmarknadsföring för försäljnings-, insamlings-, medlemsvärvningsändamål och liknande” (Branschregler). Enligt punkt 6.4.2. i dessa regler ska om den registrerade motsatt sig att adressuppgifter används för direktmarknadsföring detta respekteras.

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra marknadsföring till mottagare som begärt att inte bli kontaktade. Spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från någon annan källa.

Det åligger därför ATGatt effektivt tillhandahålla ett sådant spärregister. I aktuellt fall har företaget bekräftat att anmälaren har kontaktats trots att anmälaren avregistrerat sig. Detta har skett på grund av ett internt fel som företaget nu åtgärdat. Då företaget bekräftat anmälarens uppgifter går DM-nämnden på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.