Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB

Uttalande 2019-08-25

Dnr 19-209

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB

Frågeställning:

Otillbörlig marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att reklamutskicket stred mot god sed vid direktmarknadsföring, då marknadsföringen utformats på ett sätt som kan verka stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB skickat reklam som är skriven såsom om att styrelsen i samfälligheten har bett företaget att komma och utföra sina tjänster. Ingen i styrelsen har dock varit i kontakt med företaget.

Företagets uppgifter

Adeficator Bygg och Fastighetskonsult AB anser inte att företagets reklamblad indikerar att företaget är anlitade av någon. Utan den anger bara en del adresser där företaget varit och utfört arbeten. Denna utformning grundas på att man vet att grannar pratar med varandra och då kan företaget genom tidigare kunder få goda referenser.

DM-nämndens bedömning

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontaktas/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

DM-nämnden anser att utformningen av aktuellt utskick kan anses vara vilseledande då den ger intrycket av att företaget har fått ett uppdrag i området från styrelsen och att de boende ska vidta en åtgärd. Detta är något som inte stämmer. DM-nämnden finner därmed att företagets utskick varit vilseledande och rekommenderar företaget att i framtiden se över utformningen av sina reklamutskick.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies