Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dahl Sweden Mobile Technology AB

Uttalande 2019-08-31

Dnr 19-215

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dahl Sweden Mobile Technology AB

Frågeställning:

Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Dahl Sweden mobile technology AB brutit mot god marknadsföringssed, eftersom anmälarens adress var införd i NIX adresserat och inget undantag från reglerna är tillämpligt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått adresserad direktreklam hemskickad av Dahl Sweden mobile technology AB, trots att han inte har något kundförhållande till Dahl Sweden mobile technology AB och hans bostadsadress är införd i spärregistret NIX adresserat.

Uppgifter från NIX adresserat

Nämnden har från NIX adresserat inhämtat att anmälarens adress infördes i spärregistret den 7 januari 2010.

Företagets uppgifter

Dahl Sweden mobile technology AB har bekräftat att anmälaren tillskrivits och erbjudits att teckna aktier vid nyemission i företaget. Anmälarens adressuppgifter har erhållits från det offentliga registret över aktieägare i Sverige, dvs. från Sveriges värdepapperscentral Euroclear Sweden. Detta framgår på kuvertet, samt i ingressen i brevet som skickades till anmälaren. Enligt företagets uppfattning framgår därmed adresskällan tydligt.

Företaget har tydliga rutiner för att jämföra bolagets adresslistor med NIX adresserat samt att därmed tillse att ingen av företagets adressater är införda i NIX adresserat, förutsatt att inget av undantagen till NIX adresserat är tillämpliga. Trots dessa rutiner har anmälaren uppenbarligen erhållit erbjudandet om att delta i nyemmissionen. Företaget beklagar detta och man kan konstatera att företagets rutiner har brustit i detta fall. Företaget uppdaterar för närvarande sina rutiner för att motverka att motsvarande situation inträffar i framtiden.

DM-nämndens bedömning

Reklam sänd till konsument som har infört sin bostadsadress i spärregistret NIX adresserat

Enligt artikel C14 i Internationella handelskammarens ”Regler för reklam och marknadskommunikation” ska marknadsföraren respektera system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam.

DM-nämnden har uttalat att spärregistret NIX adresserat nått sådan omfattning och spridning och har sådan tillgänglighet att det får anses strida mot god sed vid direkt marknadsföring att sända marknadsföringsmeddelanden via personadresserad post till konsumenter utan att först undersöka om mottagarens namn och adress finns i NIX adresserat. Om namnet finns i spärregistret strider det enligt DM-nämnden mot god sed att skicka försändelsen om inte något av undantagen i reglerna är tillämpligt. Till undantagen hör situationer när det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan företaget och konsumenten, mottagaren är näringsidkare eller om det finns ett uttryckligt medgivande till kontakten. Det är tillåtet att skicka adresserad direktreklam till mottagaren upp till tre år efter att kundförhållandet har upphört.

Dahl Sweden mobile technology AB har medgivit att utskicket skett såsom anmälaren gjort gällande. Under dessa omständigheter finner DM-nämnden att inget av undantagen i reglerna för NIX adresserat är tillämpligt och att utskicket följaktligen skett i strid mot god sed vid direktmarknadsföring.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies