Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla

Uttalande 2019-08-25

Dnr 19-223

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla

Frågeställning:

Otillbörlig marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att telefonsamtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring, då marknadsföringen utformats på ett sätt som kan verka stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Sambla ringt henne och utgett sig för att samarbeta med anmälarens bank samt att man sökt henne för att prata om hennes privatlån. Anmälaren betonar här att hon inte har några privatlån. Aktuellt telefonsamtal skedde den 29 juli 2019.

Företagets uppgifter

Företaget har inkommit med ett yttrande men inte berört punkten om vilseledande marknadsföring.

DM-nämndens bedömning

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av SCCF/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

Företaget har inte bemött aktuell ärendepunkt varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därmed att Sambla agerat vilseledande och därmed i strid med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Övrig reklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies