Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Saga of Kista

Uttalande 2019-09-04

Dnr 19-230

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Saga of Kista

Frågeställning:

Marknadsföring via SMS-meddelande till konsument som inte samtyckt till att ta emot meddelandet.
Skyldighet att tillhandahålla en tillfredställande avregistreringsfunktion. Underlåtenhet att inkomma med ett yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Saga of Kista brutit mot god sed vid direktmarknadsföring vad det gäller sändandet av SMS, eftersom SMS-meddelandena skickades till konsument som inte samtyckt till att bli kontaktad.
DM-nämnden finner därtill att Saga of Kista brutit mot god sed vid direktmarknadsföring då man inte tillhandahållit en fungerande möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.
DM-nämnden finner slutligen att Saga of Kista brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att Saga of Kista skickat reklam via SMS-meddelande till henne fastän hon inte samtyckt till detta. Anmälaren gör även gällande att det inte funnits ett lätt sätt för anmälaren att avregistrera sig från de aktuella utskicken.

Anmälaren mottog det senaste SMS-meddelandet den 1 juli 2019.

Företagets uppgifter

Saga of Kista har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Marknadsföring via SMS

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobil­telefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Saga of Kista har inte inkommit med ett yttrande varför DM-nämnden går på anmälarens uppgifter. DM-nämnden finner därför att företaget har agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed.

Skyldighet att tillhandahålla en tillfredställande avregistreringsfunktion

Internationella handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver att marknadsföraren ska respektera konsumentens önskemål. Om det finns system som ger konsumenter möjlighet att visa att de inte vill ha direktreklam ska marknadsföraren respektera systemen. Enligt artikel 19 har konsumenten rätt att anmäla sig till spärregister och begära att personuppgifter om denne inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål. Personuppgiftslagen föreskriver att personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål om den registrerade motsatt sig detta.

DM-nämnden har i flera ärenden uttalat att det åligger marknadsföraren att tillhandahålla ett internt spärregister för att förhindra samtal till kunder som begärt att inte bli kontaktade igen. Det interna spärregistret ska enligt DM-nämndens mening vara utformat så att en begäran från en konsument eller näringsidkare att slippa ytterligare direktreklamkontakt kan ske kostnadsfritt, när som helst och få snabb effekt, oavsett av om den registrerade själv tidigare begärt att få direktreklamförsändelser från företaget eller om personuppgifterna inhämtats från annan källa.

DM-nämnden har fått ta del av de SMS som har skickats till anmälaren och har där kunnat konstatera att det inte finns ett sätt att avregistrera sig från sändningslistan varför Saga of Kista inte får anses ha en tillfredställande avregistreringsfunktion. Nämnden finner därmed att Saga of Kista även avseende denna punkt brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 8) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Saga of Kista har därför även i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare e.u. Andrea Hemming, Beredningsjurist

2019 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies