Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Caredirect.se

Uttalande 2019-08-20

Dnr 19-231

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Caredirect.se

Frågeställning:

Otillbörlig marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Caredirect.se agerat i strid mot god direktmarknadsföringssed då marknadsföringen utformats på ett sätt som verkat stötande för konsumenten och som kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgivit att hon blivit uppringd av en agent från företaget Caredirect.se. Företagets agent sade att anmälaren var utvald i en tävling för att vinna en Iphone. Hon sade vidare att anmälaren anmält sig i en webbenkät men företagets agent kunde varken ange när eller hur. Företagets agent började hela telefonsamtalet med att läsa upp anmälarens fullständiga personnummer.

Anmälaren har även uppgett att hon aldrig anmält sig till en enkät eller lämnat ut sitt telefonnummer till företaget.

Företagets uppgifter

Företaget köper sina listor från tredje part som arrangerar tävlingar och dessa tävlingar är GDPR kompatibla enligt leverantören. Sedan skickas dessa listor till ett TM-bolag för kontakt med kunder och för att utföra en försäljning. Telefonsamtalen genomförs således inte av Caredirect.se utan an andra, på uppdrag av företaget.

Företaget har pratat med anmälaren och försökt förstå vad som hänt samt förklarat hur företaget jobbar. Företaget lovade då att följa upp detta internt.

Företaget har efter aktuell incident stoppat köp av leads från tävlingar och man är även i diskussion med leverantören. Man har även tagit en paus i aktuell kampanj och tillsett att alla säljare som inte följer manus ska flyttas från företagets kampanjer. Företaget ska vidare godkänna manuset innan kampanjen återaktiveras. Caredirect.se har även sagt till TM-bolaget att man inte får blanda in personnummer i manuset då det inte finns behov av det.

Företaget kommer vidare att sätta upp en kvalitetssäkranderutin som ska tillse att de TM-bolag som ringer på uppdrag av företaget, agerar korrekt.

DM-nämndens bedömning

Otillbörlig marknadsföring

Marknadsföringslagen (2008:486) innehåller bestämmelser om vilseledande och otillbörlig reklam. Bland annat föreskrivs enligt 5 § att marknadsföring ska överensstämma med god sed.

Internationella handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation föreskriver bland annat att marknadsföring ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Marknadsföringen ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet uppfattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas. ICC:s regler föreskriver även att konsumenten ska få information om vilka åtaganden som erbjudandet innebär (artikel C1). Att marknadsföraren är skyldig att tillse att konsumenten är väl införstådd med de villkor som gäller för avtalet framgår även av Föreningen Kontakta/SWEDMA:s etiska regler för telemarketing.

Det bör i detta sammanhang även nämnas att det enligt 8 § marknadsföringslagen (2008:486) är förbjudet med vilseledande marknadsföring.

DM-nämnden har tidigare uttalat att uppdragsgivare är ansvarigt för sina uppdragstagare. I aktuellt fall har telefonsamtalet genomförts av en uppdragstagare till företaget, på uppdrag av Caredirect.se. Eftersom det telefonsamtal som genomförts varit vilseledande finner DM-nämnden att Caredirect.se agerat i strid med god direktmarknadsföringssed.

Samtidigt vill DM-nämnden lyfta att man ser positivt på företagets åtgärder efter aktuell incident. Dessa åtgärder är aktioner i linje med god direktmarknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.