Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MatHem i Sverige AB

Uttalande 2019-10-28

Dnr 19-237

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MatHem i Sverige AB

Frågeställning:

Direktadresserad reklam till konsument som begärt att inte bli kontaktad. Hänvisning till SWEDMA för avregistrering från utskick i direktmarknadsföringssyfte

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden bedömer att MatHem i Sverige AB saknat laglig grund för behandling av personuppgifter eftersom MatHem i Sverige AB fortsatt har skickat reklam efter konsuments invändning.
DM-nämnden bedömer att företaget genom att hänvisa till SWEDMA för avregistrering från fortsatt direktmarknadsföring istället för att internt hålla med spärregister har förfarit på ett oacceptabelt sätt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad direktreklam av MatHem i Sverige AB trots att hon begärt att företaget ska avregistrera henne från framtida utskick.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det inte har avregistrerat anmälaren från fortsatta marknadsföringsutskick enligt dennes begäran per e-post. Företaget har uppgett att det finns rutiner för avregistrering men att dessa inte följts i ärendet pga. ett fel begånget av en medarbetare. Vidare bekräftar företaget att det hänvisat till SWEDMA för ovan nämnda avregistrering och att även detta varit ett avsteg från företagets rutiner.

Företaget har även angett att de som rutin har hänvisat till SWEDMA om en konsument uttryckligen velat avregistrera sig från all fysisk kommunikation från avsändare, ej endast från MatHem i Sverige AB.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot den.

Följden av en sådan invändning är enligt DM-nämnden att behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål saknar laglig grund då den även ska uppfattas som ett återkallande av eventuellt samtycke.

Av underlaget framgår att anmälaren kontaktat MatHem i Sverige AB med begäran om avregistrering från fortsatta utskick av adresserad direktreklam. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål.

DM-nämnden gör bedömningen att MatHem i Sverige AB behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom utskicket av adresserad direktmarknadsföring saknat laglig grund efter anmälarens invändning.

Hänvisning till SWEDMA för avregistrering från direktmarknadsföring

Av underlaget framgår att anmälaren vid begäran om avregistrering blivit hänvisad till SWEDMA. Företaget har uppgett att de som rutin hänvisat till SWEDMA om konsumenten uttryckligen velat avregistrera sig från all fysisk kommunikation från avsändare och inte endast från MatHem i Sverige AB. Företaget har uppgett att de nu uppdaterat sina rutiner med instruktioner om att inte längre hänvisa till SWEDMA.

Att företaget hänvisat till SWEDMA när dess konsumenter begärt att bli avregistrerade från reklamutskick från företaget är varken tillåtet eller acceptabelt. Det är MatHem i Sverige AB:s sak att hålla interna spärregister.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies