Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

MatHem i Sverige AB

Uttalande 2019-10-28

Dnr 19-238

Anmälare:

En konsument

Motpart:

MatHem i Sverige AB

Frågeställning:

E-post i marknadsföringssyfte till konsument efter att denne begärt avregistrering. Hänvisning till SWEDMA för avregistrering från e-postutskick i direktmarknadsföringssyfte

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden bedömer att MatHem i Sverige AB saknat laglig grund för behandling av personuppgifter eftersom MatHem i Sverige AB fortsatt har skickat e-postreklam efter konsuments invändning. DM-nämnden finner att MatHem i Sverige AB skickat e-postreklam i strid med GDPR då den skickats efter konsuments invändning mot den. DM-nämnden bedömer att företaget genom att hänvisa till SWEDMA för avregistrering från fortsatt direktmarknadsföring istället för att internt hålla med spärregister har förfarit på ett oacceptabelt sätt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam av MatHem i Sverige AB trots att han flera gånger begärt att företaget ska avregistrera honom från framtida utskick. Företagets uppgifter Företaget har uppgett att de mottagit konsuments begäran att bli införd i spärregister via e-post men att det pga. tekniskt fel inte har fungerat. Vidare har företaget uppgett att när anmälaren åter igen begärde avregistrering från e-postutskick så har rutinerna om manuell avregistrering inte följts av medarbetarna på kundtjänstavdelningen. Företaget bekräftar också att anmälaren mottagit e-postutskick efter sin första kontakt med företaget. Företaget bekräftar att det till anmälaren hänvisat till SWEDMA för avregistrering och att även detta varit ett avsteg från företagets rutiner. Företaget har även angett att de som rutin har hänvisat till SWEDMA om en konsument uttryckligen velat avregistrera sig från all telemarketing eller fysisk kommunikation från avsändare, ej endast från MatHem i Sverige AB.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot den. Följden av en sådan invändning är enligt DM-nämnden att behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål saknar laglig grund då den även ska uppfattas som ett återkallande av eventuellt samtycke. Av underlaget framgår att anmälaren kontaktat MatHem i Sverige AB med begäran om avregistrering från fortsatta utskick av e-postreklam. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål. DM-nämnden gör bedömningen att MatHem i Sverige AB behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom utskicket av adresserad direktmarknadsföring saknat laglig grund efter anmälarens invändning.

Förbud mot obeställd reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument som tydligt motsatt sig detta. Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot att få fortsatt e-postreklam från MatHem i Sverige AB. DM-nämnden bedömer att MatHem i Sverige AB skickat e-postreklam i strid med marknadsföringslagen då reklamutskick till anmälaren skett efter anmälarens invändning mot det.

Hänvisning till SWEDMA för avregistrering från direktmarknadsföring

Av underlaget framgår att anmälaren vid begäran om avregistrering blivit hänvisad till SWEDMA. Företaget har uppgett att de som rutin hänvisat till SWEDMA om konsumenten uttryckligen velat avregistrera sig från all telemarketing eller fysisk kommunikation från avsändare och inte endast från MatHem i Sverige AB. Företaget har uppgett att de nu uppdaterat sina rutiner med instruktioner om att inte längre hänvisa till SWEDMA. Att företaget hänvisat till SWEDMA när dess konsumenter begärt att bli avregistrerade från reklamutskick från företaget är varken tillåtet eller acceptabelt. Det är MatHem i Sverige AB:s sak att hålla interna spärregister.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.