Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Moreshop, Bonnier Publications International AS

Uttalande 2019-10-31

Dnr 19-239

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Moreshop, Bonnier Publications International AS

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden bedömer att Moreshop, Bonnier Publications International AS behandlat personuppgifter i strid med GDPR då företaget saknat laglig grund för behandlingen. DM-nämnden bedömer att Moreshop, Bonnier Publications International AS skickat e-postreklam i strid med 19 § marknadsföringslagen då samtycke för detta saknats

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han flera gånger försökt avregistrera sig från e-postutskick i marknadsföringssyfte från företaget. Den 7 juli 2019 försökte han avregistrera sig via en avregistreringslänk i ett e-postmeddelande. Anmälaren fick dock fortfarande e-postreklam från företaget. Anmälaren kontaktade företaget via e-post vid 5 tillfällen i syfte att bli avregistrerad från fortsatta utskick, utan framgång.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren den 7 juli 2019 inte lyckades avregistrera sig från e-postutskicken pga. ett tekniskt fel som rådde den perioden. Det tekniska felet är utrett men det har inte gått att få tag i de konsumenter som använt sig av länken under perioden.

Företaget har vidare uppgett att det är beklagligt att kundserviceavdelningen hos företaget inte avregistrerade anmälaren från all marknadsföring när han kontaktade företaget via e-post. Företaget har sedan incidenten sett över rutinerna gällande GDPR-ärenden.

Företaget beklagar slutligen att anmälaren haft en dålig upplevelse men bekräftar att han av avregistrerad från all marknadsföring till dess nytt samtycke eventuellt ges igen.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren genom en tidningsprenumeration haft ett avtalsförhållande med företaget. DM-nämnden bedömer att företaget då har haft en laglig grund för att behandla anmälarens personuppgifter.

Det framgår dock att anmälaren kontaktat Moreshop, Bonnier Publications International AS med begäran om avregistrering om viss direktmarknadsföring En sådan begäran ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för detta ändamål (e-postreklam). DM-nämnden bedömer därför att Moreshop, Bonnier Publications International AS behandlat personuppgifter i strid med GDPR eftersom behandlingen (utskicket av e-postreklam) saknat laglig grund efter anmälarens invändning.

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren initialt varit i ett avtalsförhållande med företaget. Dock har anmälaren den 7 juli 2019 invänt mot att få fortsatt e-postreklam från Moreshop, Bonnier Publications International AS.

DM-nämnden bedömer därför att Moreshop, Bonnier Publications International AS skickat e-postreklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom det skett efter det att konsumenten sagt nej till detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.