Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Maxi ICA Stormarknad

Uttalande 2019-10-31

Dnr 19-241

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Maxi ICA Stormarknad

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utsk

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden bedömer att Maxi ICA Stormarknad Toftanäs inte har behandlat personuppgifter i strid med GDPR då företaget haft laglig grund för behandlingen. DM-nämnden bedömer att Maxi ICA Stormarknad Toftanäs inte skickat e-postreklam i strid med 19 § marknadsföringslagen då samtycke för detta har funnits

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post i marknadsföringssyfte trots att han invänt mot e-postreklam från företaget den 5 oktober 2018 genom att avregistrera sig.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att anmälaren via e-post i oktober 2018 begärt avregistrering från e-postreklam. Begäran registrerades i företagets system så att e-post inte längre riktades mot anmälaren. Företaget har dock angett att anmälaren delar bonuskonto med en annan kund, ett s.k. gemensamt konto vilket vanligtvis används av samboende personer. Den andra kunden har angett samma e-postadress som anmälaren och denna kund har inte begärt avregistrering från e-postreklam.

Företaget har slutligen uppgett att de nu avregistrerat även den andra kunden från e-postreklam.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren kontaktat Maxi ICA Stormarknad Toftanäs med begäran om avregistrering om viss direktmarknadsföring En sådan begäran ska enligt DM-nämnden normalt sett uppfattas som en invändning mot att personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring.

Företaget har uppgett att de respekterat anmälarens begäran om avregistrering men att han mottagit fortsatt reklam då en annan kund knuten till samma bonuskort har angett samma e-postadress. E-postreklamen har inte varit riktad mot honom. DM-nämnden anser utifrån underlaget att Maxi ICA Stormarknad Toftanäs inte har behandlat personuppgifter i strid med GDPR.

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Enligt anmälarens uppgifter framgår att anmälaren den 10 oktober 2018 invänt mot att få fortsatt e-postreklam från Maxi ICA Stormarknad Toftanäs. Företaget har bekräftat detta.

Företaget har däremot uppgett att e-postreklamen var riktad till en annan kund som angett samma e-postadress. De två kunderna har varit knutna till ett gemensamt bonuskort hos företaget.

Eftersom en av mottagarna av e-postreklamen samtyckt till den bedömer DM-nämnden att Maxi ICA Stormarknad Toftanäs inte har skickat e-postreklam i strid med marknadsföringslagen.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.