Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Inglasningar

Uttalande 2019-11-28

Dnr 19-242

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Inglasningar

Frågeställning:

Direktadresserad reklam till konsument som är införd i NIX adresserat. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Nordiska Inglasningar agerat i strid med 19 och 5 §§ marknadsföringslagen eftersom man skickat adresserad reklam till konsument som var införd i spärregistret NIX adresserat. DM-nämnden finner vidare att Nordiska Inglasningar brutit mot god sed genom att inte inkomma med ett yttrande till nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad direktreklam av Nordiska inglasningar (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Nordiska inglasningar har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Adresserad direktmarknadsföring till konsument införd i NIX spärregister

19 § marknadsföringslagen föreskriver att en näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person inte får använda sig av adresserad post om den fysiska personen tydligt motsatt sig detta. 5 § marknadsföringslagen anger att marknadsförings ska stämma överens med god marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter. DM-nämnden anser att en konsument som begärt att bli införd i NIX adresserats spärregister tydligt har motsatt sig att få adresserad direktreklam.

Då Nordiska Inglasningar underlåtit att yttra sig i ärendet väljer DM-nämnden att göra en bedömning efter anmälarens uppgifter och finner att Nordiska Inglasningar agerat i strid med 19 och 5 §§ marknadsföringslagen.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

DM-nämnden noterar att det enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Nordiska Inglasningar har därför i den delen brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies