Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalande 2019-11-28

Dnr 19-243

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Eld & Ventilation i Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Eld & Ventilation i Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB (företaget) i marknadsföringssyfte, trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 26 augusti 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 10 juni 2013.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det i detta fall kontaktat en befintlig kund som själv beställt tjänsten som företaget tillhandahåller. Företaget har även uppgett att det nu tagit bort anmälarens telefonnummer från sitt register.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Företaget har påstått att det mellan företaget och anmälaren förelegat ett kundförhållande och att telefonsamtalet i fråga därför inte varit i strid med 21 § marknadsföringslagen. Anmälaren har ej uppgett sådan uppgift. Eftersom DM-nämnden mottagit en större andel anmälningar mot företaget i fråga, från av varandra oberoende konsumenter som uppgett likartade uppgifter, väljer DM-nämnden att tillmäta tilltro till anmälarens uppgift om att en överträdelse av marknadsföringslagen har skett.

DM-nämnden bedömer därför att företaget brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX spärregister.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.