Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalande 2019-11-28

Dnr 19-244

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Eld & Ventilation i Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande.

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden finner att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom de ringt en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB i marknadsföringssyfte trots att han visat att han inte vill ha sådana samtal genom att anmäla sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon. Samtalet ringdes den 21 augusti 2019.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 16 mars 2016.

Företagets uppgifter

Eld & Ventilation i Sverige AB har uppgett att de i detta fall kontaktat en befintlig kund som själv beställt den tjänst som företaget saluför men att anmälarens uppgifter tagits ur företagets register efter anmälan.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Eld & Ventilation i Sverige AB har uppgett att ett undantag enligt 21 § marknadsföringslagen varit tillämpligt på grund av ett befintligt kundförhållande mellan företaget och anmälaren.

Att anmälaren har uppgett att företaget i det anmälda samtalet ringde i syfte att boka ett besök med anmälaren, samt att anmälaren uppgett att han efter samtalet gjort efterforskningar om företaget tyder på att anmälaren inte haft med företaget att göra innan samtalet. DM-nämnden kommer att gå på anmälarens uppgifter och bedömer att Eld & Ventilation i Sverige AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig detta.

****

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

****

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.