Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Notar, Tyresö

Uttalande 2019-12-04

Dnr 19-252

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Notar, Tyresö

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Notar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt. Notar har agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring då de underlåtit att inkomma med yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Notar, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Notar har underlåtit att inkomma med yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Notar har underlåtit att inkomma med ett yttrande om den anmälda incidenten. DM-nämnden kommer därför göra en bedömning baserat på anmälarens uppgifter.

Notar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad post till anmälaren trots en Nej tack-skylt.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger det marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Notar har därför agerat i strid med god sed vid direktmarknadsföring genom att underlåta inkomma med yttrande till DM-nämnden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies