Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Peter Bendzovski

Uttalande 2019-11-18

Dnr 19-258

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Peter Bendzovski

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Konsuments rätt att bli införd i spärregister

NIX-nämndens beslut:

DM-nämnden bedömer att Peter Bendzovski behandlat personuppgifter i strid med artikel 21 p.3 GDPR. DM-nämnden finner även att Peter Bendzovski agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då SMS: reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han flera gånger kontaktat företaget med en invändning mot att få fortsatta SMS i marknadsföringssyfte. Han har även bett företaget att bli införd i företagets alla spärregister. Trots det har han mottagit flera reklam-SMS. Det anmälda SMS:et mottogs den 5 augusti 2019.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det är ett litet företag med få kunder som inte håller med varken kund- eller dataregister. Företaget har bekräftat att anmälaren invänt mot att få mer reklamutskick från företaget men att företaget, som består av en person, av misstag råkat förväxla anmälaren med en annan kund och att anmälaren därför fått ytterligare SMS. Företaget har meddelat att misstaget inte ska ske igen.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att företaget behandlat anmälarens personuppgifter (SMS-utskicken) i direkt marknadsföringssyfte trots dennes invändning mot det. DM-nämnden bedömer att företaget agerat i strid med artikel 21 p.3 GDPR.

Krav på samtycke vid SMS-reklam

Enligt marknadsföringslagen (MFL) är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att det mellan anmälaren och företaget förelegat ett kundförhållande. DM-nämnden anser dock att när en konsument ber om att föras in i ett företags alla spärregister så anses den konsumenten ha återkallat att det samtycke som tidigare förelegat. DM-nämnden bedömer därför att företaget agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom SMS-reklam skickats efter återkallat samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies