Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Studentkortet i Sverige AB

Uttalande 2019-12-04

Dnr 19-259

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Studentkortet i Sverige AB

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Krav på samtycke via sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Studentkortet i Sverige AB har brutit mot artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom de behandlat personuppgifter i marknadsföringssyfte utan laglig grund. Studentkortet i Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då SMS: reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Studentkortet i Sverige AB har agerat i strid med god sed vid marknadsföring genom att underlåta inkomma med ett yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit sms i marknadsföringssyfte utan att ha givit sitt samtycke till det och efter att han avregistrerat sig från sådan marknadsföring.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Studentkortet i Sverige AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående det anmälda telefonsamtalet. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot fortsatt sms-reklam. Det ska tolkas som en invändning mot fortsatt behandling av konsumentens personuppgifter i marknadsföringsändamål.

Studentkortet i Sverige AB har därför brutit mot artikel 21 GDPR eftersom de behandlat anmälarens personuppgifter efter invändning mot sådan behandling.

Krav på samtycke vid SMS-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot fortsatt sms-reklam från Studentkortet i Sverige AB genom en avregistreringslänk. Avregistrering via länk i sms i marknadsföringssyfte ska tolkas som ett återkallande av samtycke till direktmarknadsföring i den kanalen.

Studentkortet i Sverige AB har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen då de skickat sms i marknadsföringssyfte till konsument utan dennes samtycke.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger det marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Studentkortet i Sverige AB har därför brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att underlåta inkomma med yttrande till DM-nämnden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies