Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sydsvenska Dagbladet AB

Uttalande 2020-08-28

Dnr 19-263

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sydsvenska Dagbladet AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från XXXlutz Filial trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Utdelningen av reklamen har enligt anmälaren skett genom att reklambladet legat invikt i en tidning från Sydsvenska Dagbladet AB och har på så sätt passerat Nej tack-dekalen.

Företagets uppgifter

Sydsvenska Dagbladet AB har yttrat sig och i huvudsak uppgett följande.

Tidningar får distribueras utan hinder av s.k. Nej tack-dekaler i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Vidare innehåller alla tidningar i viss omfattning reklam i form av annonser eller trycka reklambilagor. Reklamblad som är en del av den maskinella produktionen utgör en del av tidningen enligt 1 kap. 4 § 1 st. 2 men. TF. En reklambilaga står under utgivarens kontroll och tryckfrihetsrättsliga ansvar. Sydsvenskan har vidare uppgett att en tidningsdistributör inte har rätt att modifiera innehållet varken genom att tillföra eller ta bort reklamblad från tidningen.

Sydsvenskan har anfört att annonsören XXXXlutz har valt att köpa annonsutrymme i tidningen Hallå! i form av en ibladning. Detta reklamblad ska enligt Sydsvenskan inte bedömas självständigt enligt reglerna för direktmarknadsföring utan får distribueras med tidningen enligt det grundlagsstadgade skyddet. Sydsvenskan har inte kunnat svara på om den aktuella reklamen fallit ur tidningen och sedan lagts tillbaka på ett sätt som medförde att den kan ha uppfattats som en självständig reklambilaga, men Sydsvenskan är tydlig med att annonsörens beställning gällde en ibladad bilaga till tidningen. Bilagan är en del av den maskinella produktionen.

Sammanfattningsvis har Sydsvenskan alltså anfört att en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen inte skett i fallet då den anmälda reklamen åtnjutit grundlagsskyddad spridning.

NIX-nämndens bedömning

21 § marknadsföringslagen omfattar, enligt NIX nämnden, endast direktreklam. Detta stöds av rubriken (obeställd reklam) i aktuellt avsnitt av marknadsföringslagen. Med direktreklam avses däremot inte sådan framställning som utgör bilaga till periodisk skrift som avses i 1 kap. 4 § TF. En sådan bilaga är, i den mån den har renodlat kommersiella syften och ändamål, istället att jämställa med tidningsannons.

Det betyder att det påtalade utskicket inte utgör direktreklam i den mening som avses i 21 § marknadsföringslagen. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Detta uttalande har avgetts av NIX-nämndens ledamöter Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth, Caroline Rudbeck och Eva-Marie Åkesson.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies