Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hotmat.se Sverige AB

Uttalande 2019-12-04

Dnr 19-264

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hotmat.se Sverige AB

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Informationskrav enligt EU:s förordning om personuppgifter. Konsuments rätt till tillgång till information

NIX-nämndens beslut:

Hotmat.se Sverige AB har brutit mot artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom de behandlat personuppgifter i marknadsföringssyfte utan laglig grund. Hotmat.se Sverige AB har brutit mot informationskravet i EU:s förordning om personuppgifter. Hotmat.se Sverige AB har brutit mot artikel 15 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom de inte respekterat konsuments rätt till tillgång till information. Hotmat.se Sverige AB har agerat i strid med god sed vid marknadsföring genom att underlåta inkomma med ett yttrande till DM-nämnden

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Hotmat.se Sverige AB samt att han begärt information om hur hans personuppgifter behandlas utan att ha fått svar.

Företagets uppgifter

Hotmat.se Sverige AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas.

Hotmat.se Sverige AB har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående det anmälda telefonsamtalet. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på anmälarens uppgifter.

Hotmat.se Sverige AB har agerat i strid med GDPR eftersom de behandlat anmälarens personuppgifter utan laglig grund.

Informationskrav

I artikel 13 respektive 14 i GDPR framgår att det föreligger ett informationskrav beroende på hur personuppgifter samlats in. Artikel 13c reglerar informationsskyldigheten då personuppgifter samlats in från konsument, artikel 14 c reglerar samma skyldighet då personuppgifter erhållits från annan än konsument.

Eftersom Hotmat.se Sverige AB inte imkommit med yttrande till DM-nämnden gör nämnden en bedömning baserad på anmälarens uppgifter. Hotmat.se Sverige AB har därför brutit mot informationsskyldigheten enligt GDPR genom att inte informera konsument om hur företaget erhållit personuppgifterna.

Rätt till tillgång

Av underlaget framgår att konsumenten kontaktat Hotmat.se Sverige AB med begäran om information om hur hans personuppgifter behandlas. En konsuments rätt till tillgång till sådan information regleras i artikel 15 i GDPR.

Hotmat.se Sverige AB har därför brutit mot artikel 15 GDPR och rätten till tillgång till information enligt den artikeln.

Underlåtenhet inkomma med yttrande till branschens självreglerande organ

Enligt Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam och marknadskommunikation” (artikel 6) åligger det marknadsföraren att utan dröjsmål framlägga bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Hotmat.se Sverige AB har därför brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att underlåta inkomma med yttrande till DM-nämnden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Behandling av personuppgift SMS eller MMS
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.