Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mylan

Uttalande 2019-12-19

Dnr 19-265

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mylan

Frågeställning:

Direktadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detta

NIX-nämndens beslut:

Mylan, Stockholm har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget har kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad reklam till sin hemadress trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat. Hon har även uppgett att hon kontaktat Mylan angående reklamutskicken och har informerat företaget att hon är införd i spärregistret NIX och då fått svaret att företaget inte har gjort något fel.

Företagets uppgifter

Mylan (företaget) har bekräftat att anmälaren kontaktat företaget och invänt mot att få adresserad reklam. Företaget använder sig av en underleverantör för sin direktmarknadsföring och har uppgett att de förlitar sig på att uppgifterna som då används av underleverantören är korrekt och uppdaterad. Företaget har uppgett att de direkt säkerställde att anmälaren var spärrad i företagets interna databas när anmälaren kontaktade företaget med en invändning mot fortsatt adresserad reklam, men att marknadsföringsmaterialet redan var ute i distributionsleden och att utskicken därför inte gick att stoppa. Företaget har bett om ursäkt för det inträffade och intygar att anmälaren inte kommer få mer adresserad direktreklam till sin hemadress.

DM-nämndens bedömning

DM-nämnden anser inte att det är visat annat än att anmälaren kontaktats i sin egenskap som konsument.

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att motparten låtit skicka adresserad direktreklam till anmälarens privata adress vid två tillfällen trots att denna varit anmäld till spärregistret NIX adresserat. Det senare tillfället efter det att anmälaren hört av sig direkt till företaget. Personer som införts i spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden.

Enligt DM-nämnden gäller, som långtgående huvudregel, att avsändaren/annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där avsändaren/annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat.

Vad motparten invänt att denne förlitar sig på att deras underleverantör använder konsumenters uppgifter på ett korrekt sätt så är det inte tillräckligt för att göra ett avsteg från nyss nämndas huvudregel. För det krävs t.ex. uppvisande av att det lämnats tydliga instruktioner samt rutiner för att följa upp att dessa instruktioner följs.

Beträffande det andra utskicket så har företaget vidtagit erforderliga åtgärder för att förhindra ytterligare kommunikation till anmälaren. Det förändrar emellertid inte det faktum att anmälaren även vid det tillfället redan anmält sin adress till spärregistret NIX adresserat och därigenom tydligt motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden.

I båda fallen har således motparten skickat direktreklam till person som anmält sin adress till spärregistret NIX adresserat och därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Detta uttalande har avgivits av ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.