Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare

Uttalande 2019-12-19

Dnr 19-268 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Respektera konsuments begäran att bli avregistrerad från fortsatt direkt marknadsföring

NIX-nämndens beslut:

Enklare har brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Enklare har inte respekterat konsuments begäran om avregistrering och därför agerat i strid med GDPR

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Enklare trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har vid två olika samtal påtalat att han är införd i spärregistret och har även tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Enklare har uppgett att konsumentens telefonnummer inte var infört i NIX spärregister när Enklare införskaffade telefonnumret. Enklare har också uppgett att de på grund av ett fel begånget av en medarbetare kontaktat konsumenten efter att denne tydligt invänt mot det, vilket har varit i strid med Enklares rutiner.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Efter kontroll mot NIX spärregister kan det bekräftas att anmälaren var införd i NIX spärregister vid tiden för samtalet. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Respektera konsuments begäran om att bli avregistrerad

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p. 3 så får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälarens invändning mot fortsatt behandling av hans personuppgifter inte har respekterats. Enklare har därför agerat i strid med GDPR.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies