Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Falck Sverige

Uttalande 2019-12-19

Dnr 19-273

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Falck Sverige

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Falck Sverige har inte brutit mot 19 § marknadsföringslagen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post i marknadsföringssyfte utan att han på förhand givit sitt samtycke till detta.

Företagets uppgifter

Falck Sverige har uppgett att de kontaktat anmälaren i egenskap av näringsidkare och att kravet på samtycke enligt marknadsföringslagen därför inte gäller.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren kontaktats i egenskap av näringsidkare. Marknadsföringslagens krav på samtycke vid e-postreklam tll fysiska personer blir inte tillämplig då Falck Sverige kontaktat anmälaren i egenskap av juridisk person.

Falck Sverige har inte brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies