Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Stiftelsen Aktiv Skola, Örebro

Uttalande 2019-11-21

Dnr 19-275

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Stiftelsen Aktiv Skola

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Direktmarknadsföring till barn under 16 år

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hans barn under 16 år blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att numret var infört i NIX spärregister.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det endast säljer till företag samt att det har tydliga rutiner för att omedelbart avsluta samtalet på ett korrekt sätt om det ”är fel person som svarar”.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Förbudet gäller endast konsumenter och inte marknadsföring riktad till företag.

Utredningen visar att det aktuella telefonnumret även är registrerat på ett företag och den ger således stöd för motpartens uppgifter om att anmälaren kontaktades i egenskap av företrädare för ett företag (dvs. att marknadsföringen varit riktad till företag).

Det har således inte visats att det har skett någon överträdelse av 21 § marknadsföringslagen och anmälan lämnas därför utan bifall.

Direktmarknadsföring riktad till barn under 16 år

Enligt gällande praxis är det förbjudet att rikta direktmarknadsföring till barn under 16 år.

DM-nämnden konstaterar att det skett en utveckling i samhället där t.ex. barn from 13-års ålder kan avge giltigt samtycke till exempelvis behandling av sina personuppgifter på sociala medier innebärande att det kan registrera ett konto på plattformen ifråga. Följden av det är att de kommer att ta del av reklammeddelanden (även om dessa inte utgör direktmarknadsföring).

Det har vidare kommit att bli allt vanligare att en familj delar på ett mobiltelefonabonnemang där en vårdnadshavare står registrerat på ett abonnemang. Det innebär att det kan vara svårt/närmast omöjligt att med rimliga medel förutse vem som är innehavare av vilket nummer.

Vidare kan barn under 16 år relativt enkelt registrera e-postadresser i de fall de inte redan erhållit sådan genom t.ex. skola.

Det möter således inga särskilda svårigheter för underåriga personer att anmäla kontaktuppgifter för elektronisk direktmarknadsföring som t.ex. nyhetsbrev eller utskick via e-post eller SMS.

Det är därmed i praktiken inte möjligt att upprätthålla ett strikt förbud mot att skicka direktreklam till barn under 16 år. Kraven får istället inriktas på vilka åtgärder som vidtagits för att undvika att direktreklam skickas till personer under 16 år samt vilka rutiner avsändaren/annonsören har i det fall direktmarknadsföringen trots allt skickats till nyss nämnda personer.

Det bör betonas att skälen till gällande ordning om förbud mot att rikta direktreklam till personer under 16 år är alltjämt giltiga och utgör en långtgående huvudregel.

För direktmarknadsföring som adresserad direktreklam eller vid telefonförsäljning bör kontrollen av mottagarnas ålder normalt kunna ske utan orimliga åtgärder. Detsamma gäller de krav som kan ställas på utformningen av adresserad- respektive oadresserad direktreklam (t.ex. att i vissa fall undvika tecknade figurer på försändelsens utsida).

Vid samtliga former av direktmarknadsföring åligger det dock avsändaren/annonsören att ha erforderliga rutiner för att omhänderta situationer då person under 16 år kontaktas.

I förevarande fall har motparten haft fog för att söka kontakt med en företrädare för ett företag. Därutöver har motparten, såvitt framkommit, omhändertagit samtalet enligt sina rutiner och på ett korrekt sätt.

Anmälan lämnas även i denna del utan bifall.

Detta uttalande har avgivits av ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Övrig reklam Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies