Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Kombispel/Kombilotteriet

Uttalande 2019-12-19

Dnr 19-280

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Kombispel/Kombilotteriet

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Kombispel / Kombilotteriet frias från misstanke om överträdelse av 21 § marknadsföringslagen

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Kombispel / Kombilotteriet, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Kombispel / Kombilotteriet har uppgett att marknadsföringen i fråga har fallit ur en medlemstidning till PRO.

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att den anmälda reklamen har legat invikt i en medlemstidning till PRO och utgör alltså inte oadresserad direktreklam. Kombispel / Kombilotteriet frias helt från misstanke om agerande i strid med marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies