Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Freedom Finance Zmarta

Uttalande 2019-12-27

Dnr 19-286

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Freedom Finance Zmarta

Frågeställning:

Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Freedom Finance Zmarta har inte agerat i strid med marknadsföringslagen. Freedom Finance Zmarta har inte agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifte

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad direktmarknadsföring från Freedom Finance Zmarta den 4 oktober 2019 trots att hon invänt mot det genom att dels registrera sig i spärregistret NIX adresserat, dels genom att ha kontaktat Freedom Finance Zmarta:s kundtjänst och invänt mot fortsatt direktmarknadsföring.

Företagets uppgifter

Freedom Finance Zmarta har uppgett att anmälaren varit i ett kundförhållande med Freedom Finance Zmarta. Kundförhållandet var inte uppsagt vid kontakten med anmälaren den 4 oktober. Freedom Finance Zmarta har även uppgett att anmälaren har invänt mot att motta direktmarknadsföring från dem, men att hon gjort det först den 14 oktober 2019 och att den anmälda marknadsföringen alltså mottogs innan invändningen.

DM-nämndens bedömning

Av underlaget framgår att det mellan anmälaren och Freedom Finance Zmarta förelåg ett kundförhållande vid den anmälda incidenten. Trots detta kan en överträdelse av marknadsföringslagen ha skett om konsumenten invänt mot att ta emot fortsatt direktmarknadsföring. I fallet har en sådan invändning gjorts efter att konsumenten mottagit direktmarknadsföringen i fråga, och enligt uppgift från Freedom Finance Zmarta har direktmarknadsföring inte skickats till konsumenten efter det.

Freedom Finance Zmarta frias därför från anklagelsen om att ha brutit mot 21 § marknadsföringslagen samt överträdelse av EU:s förordning om behandling av personuppgifter.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2019 Friade Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies