Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Eld & Ventilation i Sverige AB

Uttalande 2020-01-03

Dnr 19-292

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Eld & Ventilation i Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Eld & Ventilation i Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Eld & Ventilation i Sverige AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Eld & Ventilation i Sverige AB har uppgett att anmälaren är en kund till företaget samt att anmälaren inte har bett om att avsluta kontakten. Eld & Ventilation i Sverige AB har nu gallrat anmälaren ur sina register.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Företaget har hävdat att de och anmälaren är i ett kundförhållande och att de därför inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Anmälaren har lämnat uppgift om att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Då DM-nämnden har tagit emot anmälningar från ett stort antal konsumenter som uppgett likartade uppgifter mot samma företag, anser DM-nämnden att man i ord-mot-ord-situationer som i detta fall kan tillmäta anmälarens uppgifter större tilltro. Eld & Ventilation i Sverige AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX-telefon samt hade bett företaget inte kontakta honom.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies