Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Uttalande 2020-05-06

Dnr 19-301 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (företaget) , trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att alla deras utdelare blir instruerade om att följa lagstiftning och respektera Nej tack-dekaler på brevlådor. Utdelaren för den anmälda reklamen var inte anställd hos företaget, utan provjobbade en dag. Denna utdelare mottog samma instruktioner som företagets anställda utdelare men följde inte direktiven utan delade ut reklam till hushåll fastän de invänt mot sådan reklam. När företaget fick veta att utdelaren inte följde instruktionerna för utdelningen fick utdelaren inte längre sköta jobbet.

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att företaget använt sig av en extern utdelare till sin reklam. DM-nämnden har tidigare uttalat sig om att företag har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de låtit dela ut oadresserad reklam till konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.