Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Dagbladet AB

Uttalande 2020-01-03

Dnr 19-303

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Dagbladet AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Svenska Dagbladet AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de låtit dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. Svenska Dagbladet AB har inte behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svenska Dagbladet AB, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Svenska Dagbladet AB har uppgett att den anmälda marknadsföringen är en bilaga som följt med ett annat reklamblad från ett annat företag, och som fallit ur det blad som den borde delats ut med. Reklambladet från Svenska Dagbladet AB har delats ut av misstag till fel mottagare och är dessutom inte utskickat av Svenska Dagbladet AB utan av det företag som delat ut det huvudsakliga reklambladet. Svenska Dagbladet AB har därför inte behandlat anmälarens personuppgifter.

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Svenska Dagbladet AB har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. Företaget har uppgett information om att den anmälda reklamen inte skickats av dem utan av ett annat företag. DM-nämnden har tidigare uppställt krav på ett långtgående ansvar för företag vad gäller underleverantörer. Det får därför i detta fall anses vara Svenska Dagbladet AB:s ansvar att deras oadresserade reklam delas ut i enlighet med gällande lagstiftning.

DM-nämnden finner därmed att företaget, om än på grund utav ett misstag, agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att låta dela ut oadresserad reklam till en konsument som motsatt sig det.

Av underlaget framgår att Svenska Dagbladet AB inte har behandlat anmälarens personuppgifter och frias helt i den frågan.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Friade Oadresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies