Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2020-05-06

Dnr 19-307 ompr

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter.

NIX-nämndens beslut:

Hallon har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. Hallon har behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom behandling har skett i direktmarknadsföringssyfte trots att konsumenten invänt mot detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av Hallon (företaget) i det syftet.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att kontroll gjordes mot spärregistret Nix-Telefon innan anmälaren ringdes. Eftersom anmälarens nummer inte fanns infört i spärregistret anser företaget att hinder inte förelegat för att kontakta anmälaren.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att anmälaren har kontaktat företaget och bett dem att inte kontakta honom. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktmarknadsföring till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

DM-nämnden erinrar om att det kontroll ska göras dels mot spärregistret Nix-Telefon men också mot det interna spärregister som företaget är skyldigt att föra.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälaren har kontaktat företaget och bett avregistrering från direktmarknadsföring. Detta ska enligt DM-nämnden även tolkas som en invändning mot att konsumentens personuppgifter behandlas i direktmarknadsföringssyfte.

Företaget här därmed agerat i strid med artikel 21.3 GDPR genom att behandla anmälarens personuppgifter i direktmakrnadsföringssyfte trots konsumentens invändning mot detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.