Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telenor

Uttalande 2020-01-25

Dnr 19-310

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telenor

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Telenor har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. Telenor har agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom företaget har behandlat konsuments personuppgifter efter dennes invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte av Telenor (företaget) trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av företaget i marknadsföringssyfte. Han har även uppgett att han vid kontakt med företaget fått bekräftat att han inte ska bli kontaktad av företaget igen.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte ifrågasätter anmälarens uppgifter. Företaget använder sig av samarbetspartners för sin telefonförsäljning och för dessa samarbeten finns riktlinjer för att säkerställa att telefonförsäljningen sker på ett korrekt sätt. Företaget har uppgett att de har ett ansvar för hur telefonförsäljningen bedrivs och att de företag som ringer samtalen har en skyldighet att hålla med interna spärregister för konsumenter som begär avregistrering från marknadsföringen. Företaget har uppgett att de i förevarande fall har brustit i rutinerna eftersom anmälaren blivit kontaktad trots att han tidigare motsatt sig detta och beklagar att incidenten inträffat.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att Telenor låtit ringa en konsument i marknadsföringssyfte efter att konsumenten har motsatt sig sådan kontakt. Telenor har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att bli kontaktad i direkt marknadsföringssyfte. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Telenor har agerat i strid med artikel 21.3 GDPR eftersom behandling av konsumentens personuppgifter har skett efter konsumentens invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies