Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat

Uttalande 2020-01-03

Dnr 19-311

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detta. Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Viasat har behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter (GDPR)

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viasat (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Viasat har uppgett att anmälaren blivit uppring till följd av att företagets rutiner för telefonförsäljning inte följts. Anmälaren har inte förekommit i något adressunderlag som Viasat skickat till sina externa partners som ringer samtalen, utan säljarna har själva tagit fram telefonnumret till anmälaren och ringt honom. Det bryter mot Viasats regler och Viasat har uppgett att de sett över rutinerna för att säkerställa att säljare i framtiden inte själva lägger in telefonnummer i sina listor. Anmälarens telefonnummer är nu spärrat för framtida samtal.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår även att anmälaren bett företaget att inte kontakta honom. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden betraktas som en invändning mot att konsumentens personuppgifter behandlas i direkt marknadsföringsändamål. Viasat har uppgett att deras underleverantör inte följt företagets rutiner. DM-nämnden har tidigare uttalat sig om att ett företag har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer.

Viasat har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen och behandlat personuppgifter i strid med GDPR då företaget låtit kontakta en konsument i direkt marknadsföringssyfte efter att denne invänt mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.