Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zensum

Uttalande 2020-01-26

Dnr 19-313

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zensum

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte trots att han tidigare har invänt per telefon och e-post mot att bli kontaktad av Zensum (företaget) i det syftet.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har tydliga rutiner för att hantera sina register. Om en konsument önskar bli avregistrerad från direktmarknadsföring så förs den konsumenten in i internt spärregister. Företaget har uppgett att de behandlar konsumentens personuppgifter med stöd av artikel 6 1p.f, intresseavvägning, i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR), eftersom konsumenten har visat intresse för företagets tjänster.

Företaget har vidare uppgett att de efter den första kontakten med konsumenten har skickat sms-reklam som konsumenten har svarat på. Företaget har dock uppfattat hans svar som att han inte var intresserad av att gå vidare med den ansökan som skapades i och med meddelandet, inte som att konsumenten invände mot all direkt marknadsföring.

Företaget har uppgett att de ringde konsumenten den 3 oktober 2019 och att konsumenten då uppgav att han var intresserad av företagets tjänster. Företaget och konsumenten avtalade om att företaget skulle återkomma med ett erbjudande den 7 oktober 2019. Efter samtalet den 3 oktober svarade inte konsumenten på 5 samtal från företaget.

Företaget har uppgett att konsumenten lämnat ett röstmeddelande den 28 oktober som företaget tagit emot först den 29 oktober. I meddelandet begär konsumenten att företaget ska sluta kontakta honom. När meddelandet togs emot den 29 oktober avaktiverades hans ansökan och konsumenten meddelades per sms att han spärrats från framtida kontakt.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Konsumenten och företaget har uppgett motstridiga uppgifter. Konsumenten har uppgett att han blivit kontaktad efter att han motsatt sig kontakt från företaget. Företaget har i sitt yttrande uppgett att konsumenten inledningsvis visat intresse för företagets tjänst och att företaget därmed haft rätt att behandla hans personuppgifter samt att de upphört att kontakta konsumenten direkt efter att han motsatt sig sådan kontakt.

Företaget har med sitt yttrande till DM-nämnden lämnat in underlag som visar att den sista kontakten med konsumenten togs för att en dag efter hans invändning meddela honom per sms att han förts in i internt spärregister. DM-nämnden finner ingen anledning att inte tillmäta tilltro till företagets yttrande och inkomna underlag. Anmälan lämnas därför i sin helhet utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.