Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Malmö Dansakademi

Uttalande 2020-01-25

Dnr 19-315

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Malmö Dansakademi

Frågeställning:

Marknadsföring per sms till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas delvis utan bifall. Malmö Dansakademi har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets sms-reklam inte försetts med en avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Konsumenten har uppgett att han mottagit sms-reklam från Malmö Dansakademi (företaget) flera gånger samt att sms-reklamen inte innehåller någon avregistreringsfunktion. Han har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte kan hitta något e-postmeddelande där konsumenten begärt avregistrering från direkt marknadsföring. De kan inte heller hitta någon sådan begäran via i inspelade samtal. Företaget har även uppgett att det mellan konsumenten och företaget finns ett kundförhållande. Angående möjlighet för konsumenter att avregistrera sig har företaget uppgett att sådan instruktion ges i företagets villkor, och att sådan begäran ska skickas till företaget via e-post.

DM-nämndens bedömning

Sms-reklam till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring via sms till en konsument utan dennes samtycke på förhand.

Företaget har uppgett att det mellan företaget och konsumenten finns ett kundförhållande och därför ett samtycke till sms-reklam. En konsument kan trots ett kundförhållande återkalla sitt samtycke för elektronisk reklam.

Företaget har inte visat att huruvida konsumenten kontaktat dem för att begära avregistrering från direkt marknadsföring. Konsumenten har i sin anmälan uppgett att han ringt företaget för sådan avregistrering. Av underlaget framgår att anmälaren uppgett att han ringt företaget utan att lyckas komma fram.

DM-nämnden bedömer därför att konsumenten inte meddelat företaget sin invändning mot att bli kontaktad i marknadsföringsändamål. Samtycke till sms-reklam har funnits på grund av kundförhållandet mellan parterna. Anmälan lämnas i denna del utan bifall.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten inte lyckats nå företaget per telefon för att invända mot att bli kontaktad i direkt marknadsföringsändamål. Denna del av anmälan lämnas därför utan bifall.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av underlaget framgår att sådan adress inte funnits i sms-reklamen.

Företaget har uppgett att det framgår i företagets villkor att man ska kontakta företaget för en begäran om avregistrering av direkt marknadsföring. Enligt marknadsföringslagen ska dock varje meddelande via sms-reklam innehålla den adress via vilken konsumenten kan sända en sådan begäran.

Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte upprätthålla en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Friade Avgjorda ärenden SMS eller MMS Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies