Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Lampgallerian

Uttalande 2020-01-17

Dnr 19-316

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Lampgallerian

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Krav på samtycke vis sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Lampgallerian har brutit mot artikel 21.3 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom de har behandlat personuppgifter i marknadsföringssyfte efter konsuments invändning mot det. Lampgallerian har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då SMS: reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms från Lampgallerian (företaget) trots att hon tidigare kontaktat Lampgallerian med en invändning mot att ta emot direktmarknadsföring från företaget.

Företagets uppgifter

Lampgallerian har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Lampgallerian har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående det anmälda telefonsamtalet. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälaren kontaktat företaget och invänt mot att ta emot direktmarknadsföring. Det ska enligt DM-nämnden tolkas som en invändning mot fortsatt behandling av konsumentens personuppgifter i marknadsföringsändamål.

Lampgallerian har därför brutit mot artikel 21.3 GDPR eftersom de behandlat anmälarens personuppgifter efter invändning mot sådan behandling.

Krav på samtycke vid SMS-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket.

Av underlaget framgår att anmälaren inledningsvis varit kund hos företaget. Hon har därefter invänt mot direktmarknadsföring från företaget. Detta ska enligt DM-nämnden tolkas som ett återkallande av samtycke för kontakt i direkt marknadsföringsändamål.

Lampgallerian har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen då de skickat sms i marknadsföringssyfte till konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden SMS eller MMS Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.