Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tele2

Uttalande 2020-01-17

Dnr 19-317

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tele2

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter. Krav på samtycke för e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas delvis utan bifall. Tele2 har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via e-post från Tele2 (företaget) trots att hon tidigare kontaktat Tele2 med en invändning mot att ta emot direktmarknadsföring via e-post.

Företagets uppgifter

Tele2 har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21 p.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Tele2 har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående det anmälda telefonsamtalet. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälaren kontaktat företaget och invänt mot att ta emot direktmarknadsföring via e-post från företaget. Det ska enligt DM-nämnden tolkas som en invändning mot att ta emot direktreklam i den kanalen. Det går dock inte att fastslå att företaget har behandlat anmälarens personuppgifter i strid med GDPR eftersom invändningen endast rörde reklam via e-post och inte utgjorde en invändning mot all direktmarknadsföring.

Anmälan lämnas i denna del utan bifall.

Krav på samtycke vid SMS-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka e-postreklam till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket.

Av underlaget framgår att anmälaren inledningsvis är kund hos företaget. Hon har därefter invänt mot direktmarknadsföring via e-post från företaget. Detta ska enligt DM-nämnden tolkas som ett återkallande av samtycke för kontakt i den kanalen i direkt marknadsföringsändamål.

Tele2 har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-post i marknadsföringssyfte till konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare Beredningsjurist

2020 Fällda Friade Avgjorda ärenden E-post Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.