Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Vitalförlaget LTC

Uttalande 2020-01-24

Dnr 19-318

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Vitalförlaget LTC

Frågeställning:

Marknadsföring per e-post utan konsuments samtycke. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Vitalförlaget TLC har brutit mot 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke. Vitalförlaget TLC har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom e-postreklamen inte innehållit en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam utan att på förhand ha givit sitt samtycke till det. Anmälaren har även uppgett att e-postreklamen inte har någon giltig adress eller länk via vilken en konsument kan avregistrera sig från fortsatt e-postreklam.

Företagets uppgifter

Vitalförlaget LTC (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Undantag från kravet på samtycke kan medges i vissa fall om det mellan konsument och näringsidkare finns ett kundförhållande.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att Företaget brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ska det i e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte alltid finnas en adress till vilken mottagaren kan skicka en begäran om avregistrering.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom tillfredsställande avregistreringsfunktion saknats i e-postreklamen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.