Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Effective Communication DNR AB

Uttalande 2020-02-09

Dnr 19-322

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Effective Communication DNR AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Effective Communication DNR AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Anmälan lämnas delvis utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Effective Communication DNR AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Han har även uppgett att han bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de ringt anmälaren på uppdrag av ett annat företag, men att anmälaren aldrig svarat i telefonen och att förbudet enligt NIX-Telefon därför inte gäller.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget har ringt konsumenten. Även om konsumenten inte har svarat så gäller spärren att bedriva telefonförsäljning till en konsument införd i NIX-Telefon. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Behandling av personuppgifter

Underlaget visar företaget ringt anmälaren 4 gånger men att anmälaren inte svarat på något av samtalen. Anmälaren kan därför inte ha bett företaget via telefon att inte kontakta honom och därmed ha invänt mot behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål.

Denna del av anmälan lämnas därför utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Friade Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies