Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Mäklarhuset Bromma

Uttalande 2020-02-09

Dnr 19-325

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Mäklarhuset Bromma

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Svenska Mäklarhuset Bromma har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de ringt en konsument som tydligt motsatt sig detta. Svenska Mäklarhuset Bromma har agerat i strid med EU:s förordning om personuppgifter då de behandlat konsuments personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål efter dennes invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Svenska Mäklarhuset Bromma (företaget) trots att hon är införd i NIX-Telefon och trots att hon tidigare bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de ringt anmälaren av misstag när de skulle ringa en kund med samma namn.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget har ringt anmälaren till följd av en förväxling mellan två av företagets registrerade uppgifter. DM-nämnden noterar dock att anmälaren tidigare har bett om att inte bli kontaktad av företaget. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden tolkas som en invändning mot att dennes personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Det är företagets ansvar att hålla med interna register så konsumenter kan invända mot marknadsföring och bli införda i spärregister. Av underlaget framgår att företaget inte fört in anmälaren i sådant register eftersom hon funnits kvar i en lista där hon misstagits för en kund med samma namn hos företaget.

Företaget anses därför ha brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det samt att företaget har behandlat personuppgifter i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom de har behandlat konsuments personuppgifter för direktmarknadsföring efter dennes invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies