Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Fastighetsbyrån Södertälje

Uttalande 2020-01-25

Dnr 19-327

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Fastighetsbyrån Södertälje

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Fastighetsbyrån Södertälje har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt. Han har även uppgett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Fastighetsbyrån Södertälje (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Det framgår av anmälan att anmälaren tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden Oadresserad direktreklam
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.