Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Uttalande 2020-01-24

Dnr 19-329

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordiska Bevakningsgruppen AB

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Nordiska Bevakningsgruppen AB har agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom företaget har behandlat konsuments personuppgifter efter dennes invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han begärt avregistrering från direktmarknadsföring från Nordiska Bevakningsgruppen AB (företaget) utan att få svar om han förts in i spärregister hos företaget eller ej.

Företagets uppgifter

Nordiska Bevakningsgruppen AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att bli kontaktat i direkt marknadsföringssyfte. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Nordiska Bevakningsgruppen har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför anmälarens uppgifter till grund för bedömningen att företaget brutit mot artikel 21.3 GDPR eftersom behandling av konsumentens personuppgifter har skett efter konsumentens invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström e.u. Sofia Björkbacka

Sekreterare Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden Behandling av personuppgift
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.