Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Viasat

Uttalande 2020-01-24

Dnr 19-331

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Viasat

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. Viasat har agerat i strid med artikel 21 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom företaget har behandlat konsuments personuppgifter efter dennes invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av företaget i det syftet.

Företagets uppgifter

Viasat har uppgett att ett externt företag sköter Viasats telefonförsäljning. Viasat har uppgett att en säljare på ett sådant externt företag har brutit mot Viasats regler och rutiner då denne har tagit fram konsumentens telefonnummer på egen hand. Detta bryter mot Viasats regler eftersom att numret då inte kontrolleras mot NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att Viasats externa samarbetspartner har utfört telefonförsäljning å Viasats vägnar. DM-nämnden har tidigare uttalat att ett företag har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer. Viasat har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som motsatt sig kontakt i direkt marknadsföringssyfte från företaget.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att bli kontaktat i direkt marknadsföringssyfte. En sådan invändning ska enligt DM-nämnden även uppfattas som en invändning mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Viasat har brutit mot artikel 21.3 GDPR eftersom behandling av konsumentens personuppgifter har skett efter konsumentens invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Fällda Avgjorda ärenden Telemarketing

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies