Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Google

Uttalande 2020-02-21

Dnr 19-333

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Google

Frågeställning:

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion i e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Google har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då företaget inte försett e-post i direktmarknadsföringssyfte med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit e-postreklam från Google som saknat en adress till vilken mottagaren kan begära avregistrering från reklamen.

Företagets uppgifter

Google har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Tillfredsställande avregistreringsfunktion

Marknadsföring via elektronisk post ska enligt 20 § marknadsföringslagen alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan skicka en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.

Google har inte inkommit med ett yttrande i ärendet. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på det underlag som inkommit till nämnden.

Av underlaget framgår att Google skickat e-postreklam till en konsument som inte innehållit en tillfredsställande avregistreringsfunktion. DM-nämnden anser därför att Google har brutit mot 20 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden E-post
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.