Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Skandinaviska Autogaranti

Uttalande 2020-02-21

Dnr 19-335

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Skandinaviska Autogaranti

Frågeställning:

Laglig grund för behandling av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Skandinaviska Autogaranti AB har brutit mot artikel 5.c, 5.d samt artikel 6 i EU:s förordning om personuppgifter eftersom företaget behandlat personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte utan laglig grund och uppgifterna inte varit vare sig relevanta eller uppdaterade

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 4 november 2019 mottagit adresserad direktreklam från Skandinaviska Autogaranti (företaget) till en adressat som är avliden sedan 2014.

Företagets uppgifter

Skandinaviska Autogaranti har underlåtit att inkomma med ett yttrande till DM-nämnden.

DM-nämndens bedömning

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5.c ska insamlade personuppgifter vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål som ska behandlas. Uppgifterna ska enligt artikel 5.d vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål de behandlas för raderas eller rättas utan dröjsmål. Vidare ska behandlingen för att vara laglig uppfylla ett av kraven i artikel 6.

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande angående den adresserade reklamen. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på det material som inkommit till nämnden.

Av underlaget framgår att företaget låtit skicka adresserad direktreklam till en person som är avliden sedan 2014. Företaget har därmed behandlat personuppgifter i strid med artikel 5.c GDPR då personuppgifterna inte varit adekvata eller relevanta för de ändamål för vilket de har behandlats, direktmarknadsföring. Företaget har även brutit mot artikel 5.d eftersom uppgifterna inte varit nödvändigt uppdaterade. Företaget har vidare inte uppfyllt något av villkoren i artikel 6 vilket betyder att behandlingen av personuppgifterna inte har varit laglig.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist

2020 Fällda Avgjorda ärenden Adresserad direktreklam Behandling av personuppgift

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies