Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Carglass Sweden AB

Uttalande 2020-02-21

Dnr 19-340

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Carglass Sweden AB

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som avsagt sig utskick

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post i marknadsföringssyfte den 24 oktober 2019 trots att hon tidigare har kontaktat Carglass Sweden AB (företaget) och bett dem att inte kontakta henne i direktmarknadsföringsändamål.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att anmälaren har kontaktat företaget och invänt mot direktmarknadsföring från dem. Företaget har vidare uppgett att den anmälda incidenten inte utgör marknadsföring utan en kundnöjdhetsundersökning gällande hennes köp av företagets tjänst utförd någon månad innan.

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot att ta emot direktmarknadsföring från företaget. Den anmälda incidenten utgör dock inte marknadsföring utan utgör en undersökning och därför inte faller under marknadsföringslagen.

Anmälan lämnas därför utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström

Sekreterare

2020 Friade Avgjorda ärenden E-post

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies